Gobabis


In Gobabis gaan wij 250 nieuwe toiletten aanleggen in samenwerking met de gemeente Smallingerland.

In 2010 is de Gemeente Smallingerland begonnen met een project om 300 tot 400 toiletten te bouwen. In 2010 heeft de Gemeente Smallingerland in samenwerking met de Gemeente Gobabis 112 zogenaamde Otji toiletten geplaatst. Hier bleek echter een probleem mee te zijn, de urine liep door in het grondwater, wat voor vervuiling van het grondwater zorgde. Door de hoge grondwaterstand in Gobabis bleek de keuze voor deze toiletten dus geen oplossing te zijn want het bracht meer problemen met zich mee. 

Daarnaast vonden de gebruikers de toiletten niet geschikt omdat er veel handmatig gedaan moest worden, het bucket systeem moest met de hand opgehaald worden en dit is onhygiënisch.

In 2014 heeft de gemeente Smallingerland ons gevraagd om te komen met een toilet dat moest voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Urine loopt niet door in het grondwater
  • Betaalbaarheid voor de gebruikers
  • Een simpele en hygiënische manier van collectie van de urine en fecaliën
  • Huidige toiletten kunnen eenvoudig omgebouwd worden om aan de nieuwe vereisten te voldoen

Wij hebben hierop een ontwerp gemaakt op basis van de zogenaamde Xipoty toiletten. De gemeente Smallingerland heeft dit ontwerp omarmt met daarbij de verwerking van urine tot iets bruikbaars. Wij hebben hierop een ontwerp gemaakt voor een struviet installatie die urine verwerkt tot struviet. Deze installatie gaan wij plaatsen samen met de bouw van 250 Xipoty toiletten in Gobabis, te realiseren in 2016.

Hieronder vind u een rapportage van de gemeente Smallingerland over projecten in Gobabis.

Foto’s & Documentaire door Jaap Ruurd Feitsma